Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama

Stanowisko Grupy Azoty S.A. w sprawie działań Prezydenta Miasta Tarnowa

Stanowisko Grupy Azoty S.A. w sprawie działań Prezydenta Miasta Tarnowa

Grupa Azoty S.A. wyraża zaniepokojenie podejmowanymi w ostatnim czasie przez Prezydenta Miasta Tarnowa działaniami zmierzającymi do ukazania w niekorzystnym świetle działań Spółki, jej Zarządu oraz innych spółek Grupy. Przykładem może być opublikowana na stronie www.tarnow.pl, prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowa, zmanipulowana informacja odnosząca się do wypowiedzi Wojciecha Wardackiego, Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., na antenie Radia RDN.

Autorzy tej informacji, a także sam Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela (informacja zawiera treść jego list do bliżej nie sprecyzowanych „posłów”), w sposób nieuzasadniony łączą wypowiedź prezesa Wojciecha Wardackiego na temat ustawowych zasad monitoringu wizyjnego składowisk odpadów, ze skargami mieszkańców w sprawie składowiska w Klikowej, zarządzanego przez spółkę Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego.

W związku z tą manipulacją wyjaśniamy, że:

  1. Projekt nowelizacji Ustawy o odpadach, w celu zminimalizowania ryzyka pożarów składowisk, nakładał obowiązek zapewnienia monitoringu wizyjnego wszystkich obiektów, w tym takich, gdzie składowane są substancje niepalne. Nie miało to racjonalnego uzasadnienia, a przy tym rodziło ogromne koszty dla wielu podmiotów działających w branży energetycznej i chemicznej. Na skutek m.in. działań Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, ostatecznie w ustawie wprowadzono zapis uwzględniający specyfikę składowisk niepalnych odpadów. W kontekście kosztów, których dzięki temu uniknęła Grupa Azoty, prezes Wardacki wymienił przede wszystkim Zakłady Chemiczne Police (wywiad można odsłuchać na stronie www.rdn.pl:  „Słowo za słowo – Wojciech Wardacki”, wzmiankowany fragment od 8’15”), gdzie w procesie produkcji nawozów fosforowych powstają znaczne ilości będącego odpadem niepalnego fosfogipsu.

  2. Uchwalona ustawa w żaden sposób nie wyłącza składowiska w Klikowej z obowiązku wizyjnego monitorowania. Ponadto Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. już w latach 2009-2010, a więc na kilka lat przed nowelizacją ustawy wprowadzającą taki obowiązek, uruchomiła monitoring wizyjny zarządzanych składowisk, który sukcesywnie był rozbudowywany. Obecnie trwa przetarg zmierzający do kolejnej modernizacji systemu (dokumenty przetargowe: http://grupaazoty.com/ga-pn-20-p-1625.html).

  3. Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Na potwierdzenie powyższego w dniu 2 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała pismo od Prokuratora Rejonowego, która potwierdza prawidłowość prowadzonej gospodarki odpadami w Spółce (opinia na podstawie dokumentacji z lat 2007–2018 i wizji lokalnej przeprowadzonej przez biegłego powołanego przez Prokuraturę). Ponadto Spółka na bieżąco poddawana jest kontrolom z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W roku 2019 przeprowadzono 3 kontrole, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu eksploatacji składowisk. Aktualnie Spółka jest w trakcie kolejnej kontroli WIOŚ.

 

Ponieważ w ostatnich dniach przedstawiciele władz Tarnowa usiłowali przedstawić w sposób niekorzystny dla Grupy Azoty również działania związane z budową drogi dojazdowej do nowej hali sportowej oraz okoliczności zmiany jej nazwy, wyjaśniamy, że:

 

  1. Nieuzasadniony jest zarzut braku współpracy w sprawie przejęcia przez miasto części należącego do Grupy Azoty S.A fragmentu ulicy ks. Stanisława Indyka. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były wielokrotnie, a propozycja Grupy Azoty, złożona do prezydenta Romana Ciepieli jeszcze w 2017 r., dotyczyła sprzedaży tej działki lub zamiany na inną, należącą do miasta (pismo NC/CN/CNG/460/2017). Prezydent Tarnowa był jednak zainteresowany wyłącznie nieodpłatnym przejęciem terenu (pismo WGM 6823.31.28.2017/KL). Tymczasem nieodpłatne przekazanie działki, w której infrastrukturę zainwestowała wcześniej spółka, mogłoby spotkać się z zarzutem niegospodarności i działania zarządu na szkodę Grupy Azoty S.A.

Warto podkreślić, że w efekcie podjętej ostatecznie decyzji o wywłaszczeniu z w.w. działki, Grupa Azoty uzyska odszkodowanie w wysokości przekraczającej wartość terenu, na który chciała zamienić ten przy ul. Ks. Stanisława Indyka. Równocześnie chcemy zaznaczyć, że decyzja o wywłaszczeniu jest dla Grupy Azoty S.A. wciąż wyłącznie faktem medialnym - na dzień powstania niniejszego oświadczenia dokumenty w tej sprawie wciąż nie wpłynęły do spółki.

 

  1. Zgodnie z zasadami prowadzenia działalności sponsoringowej oferty wpływające do Grupy Azoty S.A. są analizowane i oceniane, a następnie wraz ze stosowną rekomendacją kierowane do rozpatrzenia przez zarząd spółki, który podejmuje właściwą uchwałę. Dopiero pozytywne rozpatrzenie takiej oferty umożliwia zawarcie umowy określającej świadczenia obu stron. Tymczasem – co chcemy podkreślić - władze Tarnowa nie złożyły Grupie Azoty S.A. formalnej oferty dotyczącej objęcia patronatem tytularnym miejskiej hali sportowej.

Grupa Azoty S.A. była i jest zainteresowana wspieraniem tarnowskiego sportu. Warto przypomnieć, że jesteśmy m.in. Głównym Partnerem drużyny piłki ręcznej, która będzie rozgrywać mecze w miejskiej hali sportowej, dlatego sponsoring obiektu od lat kojarzonego z Grupą Azoty leży w obszarze naszych zainteresowań.

 

Należy dodać, że Grupa Azoty S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie i przywiązuje ogromną wagę do działań na rzecz społeczności lokalnych. Wspieramy i będziemy wspierać realizację inicjatyw sportowych, kulturalnych, czy edukacyjnych w całej Polsce, a zwłaszcza tam, gdzie prowadzimy działalność biznesową. Niektóre z tych inicjatyw mogą funkcjonować wyłącznie dzięki partnerstwu z Grupą Azoty, co jest dostrzegane i doceniane przez społeczności lokalne.

Niestety, nie zawsze nasze zaangażowanie jest doceniane przez lokalne władze. Przykładem może być podejście Prezydenta Miasta Tarnowa, który uznaje działania sponsoringowe za obowiązek Grupy Azoty i próbuje osiągać własne cele polityczne, uciekając się do manipulacji, niedomówień czy dezawuowania naszej spółki. Kreowanie przez Prezydenta Romana Ciepielę faktów nie znajdujących potwierdzenia w rzeczywistości i próby dyskredytowania Grupy Azoty budzą nasz niepokój i nie tworzą dobrej atmosfery do współpracy na rzecz lokalnej społeczności.

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Rafix 15.09.2019 12:10
Jestem pracownikiem grupy azoty. Sprawa jest prosta azoty powinny przestac sponsorowac w tarnowie wszelkie imprezy a zaoszczędzone pieniazki podzielic miedzy pracownikow.

Marian 15.09.2019 11:54
No i wiadomo dlaczego żużel w Tarnowie też ma co raz gorzej

Reklama
XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Data rozpoczęcia wydarzenia: 30.09.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 01.10.2022 W dniach 30 września (piątek) – 1 października (sobota) 2022 r. w tarnowskiej restauracji Stara Łaźnia (Pl. Więźniów Auschwitz) odbędzie się kolejny XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Podobnie jak poprzednie trzy edycje jest on kontynuowany w postaci stacjonarnej – IV Konferencji Taborowej. Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorami są: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Projekt realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Program konferencji:Piątek 30 września- 18:00–20:30 blok wieczorny• Adam Andrasz (Centrum Kultury Romów w Tarnowie), Dwukrólewie w społeczności Romów Polskich. Problemu ciąg dalszy• Agnieszka Caban (Uniwersytet Warszawski), Śmierć i pogrzeb – tradycja i przemiany społeczno-kulturowe w życiu współczesnych Romów z południowo-wschodniej Polski• Natalia Gancarz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Wieczne odpoczywanie po romsku. Architektura nagrobna. Szkic wstępny.• Paweł Lechowski (freelancer), Stefan Kororo Dymiter. Geniusz niedoceniony Sobota 1 października- 10:00–12:00 blok poranny• Ela Mirga-Wójtowicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Migracje polskich Romów po 1989 a polityka integracyjna w Polsce• Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stanowisko instytucji europejskich wobec dyskryminacji Romów migrujących z Ukrainy• Hubert Tubacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Alienowanie i „urasawianie” Romów w państwie narodowym.• Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ kryzysu i zmian administracyjnych na sytuację imigrantek i imigrantów romskich z Rumunii. Współpraca nastawiona na świadome włączenie a pomoc interwencyjna. Przykład doświadczeń Poznania.- 12:00–13:00 przerwa kawowa- 13:00–14:00 blok południowy• Magda Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Rekonstrukcja wytwarzania obrazu fotograficznego w terenie w XIX w. Przypadek chłopów i Romów na polskim Spiszu• Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Infantylizacja tematyki romskiej- 14:00–15:30 obiad- 15:30–18:30 blok popołudniowy: Sąsiedztwo, moderują Magda Krysińska i Monika Szewczyk• Barbara Prądzyńska, Jarosław Siejkowski (Art Junction), Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Podsumowanie• Brigida Bilicka, Olsztyn – moje miasto• Monika Sternal, Wielokulturowe sąsiedztwo. Romowie z mojego osiedla• Paweł Lechowski, Paszalipen czyli sąsiedztwo.• Sara Wilhelmsen, How can art be a tool for change? A case from Norway.• Rita Lindanger, The work of the Roma musician Petter Stromsing.• Rezan Saleh, Jan Eric Hanssen, The Unknown Neighborhood. Roma in Kurdistan and the Middle East.• Dyskutanci: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Mariusz GaborAkcja krwiodawstwa w Brzesku Akcja krwiodawstwa w Brzesku Data rozpoczęcia wydarzenia: 02.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 2 października br. na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku
Zapraszamy na koncert zespołów folklorystycznych Zapraszamy na koncert zespołów folklorystycznych Data rozpoczęcia wydarzenia: 02.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 Gminne Centrum Kultury w Żabnie serdecznie zaprasza na koncert "Czerpiąc z tradycji przodków", który odbędzie się 2 października o godz. 16.00 w sali widowiskowej GCK w Żabnie (ul. Jagiełły 16). Wstęp wolny.Na scenie wystąpią zespoły folklorystyczne BOBROWIANIE i OTFINOWIANIEW prgramie koncertu:-występ  Męskiej Grupy Śpiewaczej "Otfinowianie"-widowisko "Na weselu Kasi" w wykonaniu "Bobrowian"-występ  Żeńskiej Grupy Śpiewaczej "Otfinowianki"-widowisko "Jak to sie me do Hameryki wybirali" w wykonaniu "Otfinowian"-suita tańców żywieckich w wykonaniu "Bobrowian"Po koncercie zapraszamy na spotkanie przy stole przygotowane przez KGW "Gorzycanie".Recital Edyty Geppert Recital Edyty Geppert Data rozpoczęcia wydarzenia: 07.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 07.10.2022 Recital z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.Edyta Geppert jako jedyna artystka polskiej estrady muzycznej jest zdobywczynią 4 nagród Grad Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1984, 1986, 1995, 2014).Koncert poprzedzi uroczysta Gala, podczas której poznamy laureatów VI edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i II edycji „Małego Źródła” - zapraszamy na godzinę 17:00.Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w BorzęcinieMałopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło” to konkurs poetycki skierowany do uczniów wszystkich małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów. Informacje / bilety:Data: 7 października 2022, godz. 18:30Miejsce: sala widowiskowaBilety: 80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy)Bilety w cenie 1 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych dostępne w kasieBilety zakupione online nie podlegają zwrotowiKasa CSM, godziny otwarcia i kontakt:tel.: 14 633 46 04, mail: [email protected]łek - piątek - 13:00 - 20:00sobota - niedziela - 15:00 - 20:00
Reklama
Reklama
zachmurzenie duże

Temperatura: 13°CMiasto: TARNÓW

Ciśnienie: 1021 hPa
Wiatr: 24 km/h

Reklama
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: przedsiębiorcaTreść komentarza: I tak trzeba działać. Brawo!Data dodania komentarza: 02.10.2022, 19:52Źródło komentarza: II Inkubator Przedsiębiorczości w tarnowskim klasterzeAutor komentarza: MatiTreść komentarza: Fakt jest taki że jak Wardzała ( żeluś ) już weźmie się za coś to już na początku będzie to katastrofa , betony , i kible to jego powołanie tak jak i jego pitbull CiepielaData dodania komentarza: 02.10.2022, 11:02Źródło komentarza: II Inkubator Przedsiębiorczości w tarnowskim klasterzeAutor komentarza: Siedzę w autobusie już 5,5 godzinyTreść komentarza: Większych głupot nie slyszałam. Ludzie stoją w korkach już ponad 5,5 godziny. A na miejscu pracuje 4 policjantówi kilku strażakówData dodania komentarza: 01.10.2022, 06:18Źródło komentarza: Karambol na autostradzie A4 pod Tarnowem. Zderzyły się 4 samochody ciężarowe i jedna osobówkaAutor komentarza: BartTreść komentarza: Zaletą kasyna online tak jak np. totala jest wygoda. Wracam do domu, rozwalam się na sofie i odpalam ulubiony slocik na fonie.Data dodania komentarza: 30.09.2022, 11:03Źródło komentarza: Kasyna w Małopolsce czy kasyna online? Wady i zalety obu opcjiAutor komentarza: YoloTreść komentarza: Kolejny łoś, który niepowinien wychodzić z lasuData dodania komentarza: 29.09.2022, 10:22Źródło komentarza: Zderzenie dwóch samochodów w Tarnowie. Jeden wjechał do ogroduAutor komentarza: gmrstTreść komentarza: a co w gminie pleśna kiedy dostanie?kiedy mieszkańcy otrzymają na konta?Data dodania komentarza: 29.09.2022, 09:18Źródło komentarza: Region. Pieniądze na dodatek węglowy zostały przekazane już na konta samorządów
Reklama
Reklama
NAPISZ DO NAS

Wiadomość ze strony Tarnowska.tv

Reklama
Reklama
a