Kraków. Budowa Centrum Muzyki zagrożona?

  • 21.05.2020, 20:30
  • Telewizja Małopolska
Budowa Centrum Muzyki zagrożona?
loadingŁaduję odtwarzacz...

20 maja 2020 roku na stronie www.krakow.pl opublikowano komunikat, w którym stwierdzono, że Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie podjęły wspólną decyzję o wycofaniu się z realizacji budowy Centrum Muzyki. Jako jedna ze stron biorąca udział w przygotowaniu przedsięwzięcia podkreślamy, że jesteśmy zaskoczeni takim stanowiskiem Krakowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął żadnej decyzji, która pozwoliłaby stwierdzić, że wycofujemy się z inwestycji. Pragniemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że obie strony wiąże umowa z 10 lipca 2018 roku, która nie została rozwiązana. Marszałek Witold Kozłowski w rozmowach z Panem Prezydentem zawsze podkreślał, że w przypadku jednostronnego wycofania się Krakowa z tej inwestycji, województwo będzie zmuszone podjąć stosowne decyzje. Wczorajsze oświadczenie złożone w imieniu miasta i województwa nie było uzgodnione z władzami województwa.

Równocześnie warto podkreślić, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazywał wcześniej informacje związane z unieważnieniem konkursu i postępowania. 

Porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków o wspólnym przeprowadzeniu Konkursu urbanistyczno – architektonicznego jednoetapowego, na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku/budynków Centrum Muzyki wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym, świadczenie nadzorów autorskich oraz innych usług, zostało zawarte w dniu 10 lipca 2018 r.

Jednakże prace nad przygotowaniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego trwały praktycznie od 2010 r. W tym czasie WM wykonało ogrom prac przygotowawczych.  Obejmowały one m.in. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań oraz realizację umów na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej, opracowanie analizy ruchu, doradztwo techniczne w przygotowaniu wytycznych funkcjonalno – użytkowych obiektu, wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz przyrodniczej, opracowanie wytycznych akustycznych dla potrzeb konkursu, wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu. Zlecono również wykonanie projektu graficznego strony internetowej Centrum Muzyki.

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu została opracowana przez Województwo Małopolskie. Ze strony Gminy Miejskiej Kraków wsparcie ograniczyło się do zaopiniowania dokumentów konkursowych, uczestnictwa jej przedstawicieli w Sądzie Konkursowym oraz uczestnictwa w negocjacjach z Wykonawcą jako członkowie komisji przetargowej. Konkurs został przeprowadzony przy wsparciu i pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Koszty zostały w całości pokryte z budżetu województwa małopolskiego. Miasto Kraków było informowane na bieżąco (do dnia dzisiejszego) o działaniach prowadzonych przez Małopolskę, a także  na mocy porozumienia zobowiązała się do zwrócenia części kosztów tj. 33% poniesionych przez samorząd wojewódzki w późniejszym czasie (do dnia dzisiejszego należności nie zostały uregulowane).

W dniu 28 grudnia 2018r. został zakończony proces pozyskiwania nieruchomości pod inwestycję. Był to proces bezkosztowy, polegający na pozyskaniu praw do nieruchomości pod budowę Centrum Muzyki w zamian za przekazanie GMK udziału w innych działkach. Prawa własności obu działek (dz. nr 173/15 i 173/16 obr. 17 Śródmieście) zostały podzielone pomiędzy WM i GMK w stosunku 67% do 33% Podział kosztów związanych z projektowaniem i budową obiektu miał odbyć się również w takiej proporcji.

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Miejską Kraków ogłosiło Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie.

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 25 listopada 2018 r. Główną nagrodę w konkursie otrzymał uczestnik SBS Engineering Group, Kraków, Polska oraz 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.P.A, Rzym, Włochy.

W kwietniu 2019 r. zakończono negocjacje ze Zwycięzcą konkursu.

Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, w wyniku ujawnienia, iż Wykonawca przedstawił nieprawdziwe informacje mające potwierdzić spełnianie warunków udziału zarówno w prowadzonym Konkursie, a następnie na etapie zamówienia z wolnej ręki, o czym informowaliśmy już wcześniej, Województwo Małopolskie w dniu 20 grudnia 2019 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) oraz art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP, wykluczyło z postępowania Wykonawcę tj. konsorcjum SBS ENGINEERING GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oraz 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. z siedzibą w Rzymie, w związku z przedstawieniem przez niego informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, które to informacje miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż Wykonawca swoim oświadczeniem wprowadza w błąd zamawiającego co do niepodlegania wykluczeniu z postępowania albo spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca poświadcza nieprawdę. W tym samym dniu Województwo Małopolskie unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 2) ustawy. Działanie to zostało potwierdzone wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2020r.

W związku z powyższym informujemy, iż to nieprawdą jest, iż to  Krajowa Izba Odwoławcza 17 stycznia tego roku unieważniła zamówienie z wolnej ręki i wykluczyła wykonawcę oraz, że to na początku lutego Urząd Marszałkowski unieważnił zamówienie publiczne.

Unieważnienie zamówienia z wolnej ręki i wykluczenie wykonawcy miało miejsce w dniu 20 grudnia 2019 r. natomiast Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 17 stycznia 2020 r.  jedynie POTWIERDZIŁA PRAWIDŁOWOŚĆ PODJĘTYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO DECYZJI. Na początku lutego zostało złożone przez WM zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę.

Telewizja Małopolska

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Tarnowska.tv prowadzonego przez Tarnowskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe