Paweł Smoleń Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego zaprasza na XV sesję rady

 • 09.12.2019, 09:07 (aktualizacja 09.12.2019, 09:28)
 • Powiat Tarnowski
Paweł Smoleń Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego zaprasza na XV sesję rady

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38 odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego wg poniższego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołów z XIII uroczystej i XIV sesji;

 4. Informacja Starosty Tarnowskiego na temat zamkniętego mostu w Ostrowie;

 5. Interpelacje radnych;

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 7. Podjęcie uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI.48.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku;

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej;

 10. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej;

 11. Informacja z realizacji w roku 2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Tarnowski;

 13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie;

 14. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnowski;

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXXIV.308.2017 dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku;

 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 20. Podjecie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2019;

 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w IV kwartale 2019 r.;

 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;

 23. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;

 24. Zapytania i wolne wnioski radnych;

 25. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;

 26. Zamknięcie obrad;

Przewodniczący Rady

/-/ Paweł Smoleń

Tarnów, 5 grudnia 2019 r.

Powiat Tarnowski

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Tarnowska.tv prowadzonego przez Tarnowskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe