Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama

W Szerzynach powstanie blok dla prawie 30 rodzin

Kompleks rekreacyjny oraz budynek wielorodzinny z 27 lokalami to dwie inwestycje, które wydatnie przyczynią się do rozwoju gminy Szerzyny. Dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego już niebawem staną się one faktem.
  • Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
W Szerzynach powstanie blok dla prawie 30 rodzin

Inwestycje mieszkaniowe z Funduszu Dopłat BGK

Podczas dzisiejszej wizyty w gminie Szerzyny wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał na ręce wójta Grzegorza Gotfryda czek potwierdzający przyznanie dotacji w wysokości 8 245 358,94 zł. Są to środki z Funduszu Dopłat BGK, które samorząd przeznaczy na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny”. W uroczystości wziął udział również poseł Wiesław Krajewski.

- Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej. To pakiet konkretnych działań, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na utworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu. Co istotne, są to też lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gratuluję gminie Szerzyny skorzystania z tej możliwości. Inwestycje w politykę mieszkaniową to inwestycje w rozwój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Inwestycja – blok mieszkalny – niebawem ruszy, mamy pozwolenie na budowę. Umożliwi nam ona jeszcze na przełomie tego roku przeprowadzenie procedury przetargowej, a w marcu 2022 r. rozpoczęlibyśmy realizację. Chcemy ukończyć to zadanie do końca czerwca 2023 r., a więc za blisko półtora roku myślę, że wspólnie zgromadzimy się, by przekazać klucze Mieszkańcom. Budynek obejmuje 27 mieszkań, ponad 1853 m2 powierzchni użytkowej. Blok pięciokondygnacyjny, wyposażony w windy. Liczymy, że te mieszkania trafią do młodych rodzin, do osób niezamożnych, których dotąd nie było stać na to, by zrealizować marzenia o własnym domu – zaznacza wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

W budynku przewidziano również dwa mieszkania w ramach programu „Za życiem”. W projekcie uwzględniono m.in. plac zabaw dla dzieci, oświetlenie terenu, instalacje fotowoltaiczne i pompę ciepła do ogrzewania części wspólnych. Koszt realizacji wynosi 9 700 422,29 zł, z czego 85% (8 245 358,94 zł) pokrywa dotacja z Funduszu Dopłat BGK.

Polski Ład dla gminy Szerzyny

Gmina Szerzyny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzyma niemal 10 milionów złotych na realizację zadania „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach”. To jedna z najwyższych kwot dofinansowania w powiecie tarnowskim.

- Blisko 2 miliardy złotych, które trafią do Małopolski w ramach „Polskiego Ładu”, to impuls do rozwoju, to możliwość realizowania projektów, na które samorządy dotychczas nie mogły sobie pozwolić. Gmina Szerzyny otrzymuje prawie 10 milionów złotych na budowę kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach – inwestycję ważną dla lokalnej społeczności, wyczekiwaną przez Mieszkańców. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego daje samorządom możliwość realizowania właśnie takich inwestycji. To gminy, powiaty, samorządy województw decydują, na co przeznaczyć te środki, bo to właśnie one najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby Mieszkańców - podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Obecność Pana Wojewody w Szerzynach – jednej z najbardziej wysuniętych na wschód gmin Małopolski, daleko od centrów decyzyjnych – świadczy o tym, że gmina i samorząd zasługują na dostrzeżenie i docenienie za codzienną ciężką pracę na rzecz poprawy jakości życia Mieszkańców. Gratuluję wspaniałego efektu, zwłaszcza tych ostatnich inwestycji, czyli budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego za prawie 10 mln zł oraz tego wspaniałego budynku mieszkalnego. Można powiedzieć, że od 3 lat gmina Szerzyny to swoisty plac budowy. Starania w ramach różnych programów ministerialnych czy inwestycji lokalnych w ramach Tarczy Antykryzysowej – wszystko to pasmo sukcesów, na których skorzystają obecni i przyszli Mieszkańcy Szerzyn. Niedługo rusza kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Życzę przede wszystkim samorządowi, aby kolejne pomysły, kolejne projekty także skutecznie zmierzały do poprawy życia Mieszkańców. Tym bardziej, że macie Państwo w Panu Wojewodzie orędownika i ambasadora – podkreśla poseł Wiesław Krajewski.

- Otrzymaliśmy rekordowe dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 810 000 zł na realizację projektu pt. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach”. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 10 900 000 zł – wysokość dofinansowania stanowi aż 90% kosztów. W ramach zadania powstanie nowoczesny kompleks turystyczny, umożliwiający wypoczynek nad akwenem wodnym o pow. ok. 1 ha. Zadanie powinno zostać ukończone do połowy 2024 roku. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie tak znaczącego dofinansowania, które jest niebywałą szansą rozwoju dla gminy Szerzyny. Dziękuję Panu Wiesławowi Krajewskiemu – Posłowi na Sejm RP, za niezwykłą skuteczność, nieocenioną pomoc i konsekwentne wspieranie gminy Szerzyny. Zasługi Pana Posła w rozwoju naszej gminy są niekwestionowane! Słowa szczególnego podziękowania kieruję do Pana Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego oraz Pana Ryszarda Pagacza - Wicewojewody Małopolskiego za dużą życzliwość dla naszego samorządu, otwartość na nasze potrzeby, chęć pomocy oraz znaczące wsparcie – mówi wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Wspólnie walczymy ze skutkami powodzi

Podczas wizyty w gminie Szerzyny wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził również teren budowy drogi gminnej w miejscowości Żurowa. To inwestycja, która jest realizowana dzięki rządowym środkom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku.

Szczególnie intensywne opady dotknęły gminę Szerzyny 26 lipca i 31 sierpnia 2021 r. Spowodowały one straty w infrastrukturze komunalnej. Ze środków rządowych samorząd otrzymał wsparcie na następujące zadania:

  1. „Remont drogi gminnej Szerzyny - Radoszyce Nr 200605K w miejscowościach Swoszowa i Szerzyny w km 0+550 - 2+900”, wysokość dotacji: 1 064 000,00 zł;

  2. „Remont drogi gminnej Czermna - Srokowiec - Szerzyny Nr 203857K w miejscowości Czermna w km 0+000 - 1+100”, wysokość dotacji: 576 000,00 zł;

  3. „Remont drogi gminnej Ołpiny - Teresin Nr 200634K w miejscowości Ołpiny w km 2+500 - 3+730”, wysokość dotacji: 652 000,00 zł;

  4. „Remont drogi gminnej Żurowa - Niwa Nr 200627K w miejscowości Żurowa w km 0+380 - 1+250”, wysokość dotacji: 636 000,00 zł;

  5. „Remont drogi gminnej Czermna - Zakobyle Nr 200612K w miejscowości Czermna w km 0+000 - 0+350”, wysokość dotacji: 200 000,00 zł.

- Dzięki decyzji kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do samorządów z powiatu tarnowskiego trafi kwota blisko 6 mln złotych na 15 zadań „powodziowych”. Dla całego naszego województwa to pula blisko 50 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację 106 zadań. To był trudny rok dla Małopolski. Wielokrotnie nawiedzały nas zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych. Zawsze w takich sytuacjach wyciągamy pomocną dłoń do samorządów. Nie mamy wpływu na siłę żywiołu, ale w możliwie najszerszym zakresie pomagamy samorządom walczyć z jego skutkami. Inwestycje w gminie Szerzyny są tego przykładem – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Senior+” w Szerzynach

Wspólne zajęcia, warsztaty kulinarne z zasadami zdrowego żywienia, treningi w siłowni plenerowej czy haftowanie ozdób i wyszywanek. To tylko mała część oferty, jaką dla seniorów ma Klub „Senior+” w Szerzynach. Miejsce, które powstało w 2018 roku, zostało wyremontowane w ramach dofinansowania z programu „Senior+”. Łącznie na prace remontowe, adaptacyjne oraz funkcjonowanie placówki gmina otrzymała ponad 150 tysięcy złotych.

- To niezwykle istotne, że gmina ma do zaoferowania miejsce, gdzie mogą się aktywizować i  integrować seniorzy. Wspólne zajęcia, nauka obsługi komputera czy pielęgnowanie pasji, pozwala na sprawne funkcjonowanie, pomimo dojrzałego wieku. Właśnie dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konsekwentnie realizuje politykę prosenioralną, a jej ramach program „Senior+” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pamięć, która zobowiązuje

Wojewoda Łukasz Kmita, wraz z posłem Wiesławem Krajewskim oraz wójtem Grzegorzem Gotfrydem, złożyli również kwiaty na cmentarzu wojennym nr 33 w Swoszowej. Pochowano tam 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej i 85 z armii rosyjskiej – poległych w grudniu 1914 oraz maju 1915 roku. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie krzyża złożonego z trzech pionowych belek i jednej poprzecznej. W ścianę postumentu wmurowana jest tablica z inskrypcją w języku niemieckim: „BENEIDET UNS, DIE WIR NACH KAMPF/ UND NOT/ HIER DÜRFEN RUHN VOM LEBEN/ UND TOD”: „Zazdrośćcie nam, którzy polegliśmy w walce i cierpieniu. Tutaj powstała sława naszego życia i śmierci".

- Zbliża się 1 listopada. To ważne, byśmy pamiętali też o takich miejscach: cmentarzach wojennych. Spoczywają tu żołnierze różnych armii, z dala od swoich rodzin. To miejsce symboliczne, przypominające I wojnę światową i zdarzenia, które stały się udziałem Małopolski. Jesteśmy zobowiązani pamiętać, a zarazem opiekować się grobami wojennymi – takimi, jak te w gminie Szerzyny – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Data rozpoczęcia wydarzenia: 30.09.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 01.10.2022 W dniach 30 września (piątek) – 1 października (sobota) 2022 r. w tarnowskiej restauracji Stara Łaźnia (Pl. Więźniów Auschwitz) odbędzie się kolejny XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Podobnie jak poprzednie trzy edycje jest on kontynuowany w postaci stacjonarnej – IV Konferencji Taborowej. Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorami są: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Projekt realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Program konferencji:Piątek 30 września- 18:00–20:30 blok wieczorny• Adam Andrasz (Centrum Kultury Romów w Tarnowie), Dwukrólewie w społeczności Romów Polskich. Problemu ciąg dalszy• Agnieszka Caban (Uniwersytet Warszawski), Śmierć i pogrzeb – tradycja i przemiany społeczno-kulturowe w życiu współczesnych Romów z południowo-wschodniej Polski• Natalia Gancarz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Wieczne odpoczywanie po romsku. Architektura nagrobna. Szkic wstępny.• Paweł Lechowski (freelancer), Stefan Kororo Dymiter. Geniusz niedoceniony Sobota 1 października- 10:00–12:00 blok poranny• Ela Mirga-Wójtowicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Migracje polskich Romów po 1989 a polityka integracyjna w Polsce• Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stanowisko instytucji europejskich wobec dyskryminacji Romów migrujących z Ukrainy• Hubert Tubacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Alienowanie i „urasawianie” Romów w państwie narodowym.• Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ kryzysu i zmian administracyjnych na sytuację imigrantek i imigrantów romskich z Rumunii. Współpraca nastawiona na świadome włączenie a pomoc interwencyjna. Przykład doświadczeń Poznania.- 12:00–13:00 przerwa kawowa- 13:00–14:00 blok południowy• Magda Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Rekonstrukcja wytwarzania obrazu fotograficznego w terenie w XIX w. Przypadek chłopów i Romów na polskim Spiszu• Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Infantylizacja tematyki romskiej- 14:00–15:30 obiad- 15:30–18:30 blok popołudniowy: Sąsiedztwo, moderują Magda Krysińska i Monika Szewczyk• Barbara Prądzyńska, Jarosław Siejkowski (Art Junction), Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Podsumowanie• Brigida Bilicka, Olsztyn – moje miasto• Monika Sternal, Wielokulturowe sąsiedztwo. Romowie z mojego osiedla• Paweł Lechowski, Paszalipen czyli sąsiedztwo.• Sara Wilhelmsen, How can art be a tool for change? A case from Norway.• Rita Lindanger, The work of the Roma musician Petter Stromsing.• Rezan Saleh, Jan Eric Hanssen, The Unknown Neighborhood. Roma in Kurdistan and the Middle East.• Dyskutanci: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Mariusz GaborAkcja krwiodawstwa w Brzesku Akcja krwiodawstwa w Brzesku Data rozpoczęcia wydarzenia: 02.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 2 października br. na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku
Zapraszamy na koncert zespołów folklorystycznych Zapraszamy na koncert zespołów folklorystycznych Data rozpoczęcia wydarzenia: 02.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 Gminne Centrum Kultury w Żabnie serdecznie zaprasza na koncert "Czerpiąc z tradycji przodków", który odbędzie się 2 października o godz. 16.00 w sali widowiskowej GCK w Żabnie (ul. Jagiełły 16). Wstęp wolny.Na scenie wystąpią zespoły folklorystyczne BOBROWIANIE i OTFINOWIANIEW prgramie koncertu:-występ  Męskiej Grupy Śpiewaczej "Otfinowianie"-widowisko "Na weselu Kasi" w wykonaniu "Bobrowian"-występ  Żeńskiej Grupy Śpiewaczej "Otfinowianki"-widowisko "Jak to sie me do Hameryki wybirali" w wykonaniu "Otfinowian"-suita tańców żywieckich w wykonaniu "Bobrowian"Po koncercie zapraszamy na spotkanie przy stole przygotowane przez KGW "Gorzycanie".Recital Edyty Geppert Recital Edyty Geppert Data rozpoczęcia wydarzenia: 07.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 07.10.2022 Recital z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.Edyta Geppert jako jedyna artystka polskiej estrady muzycznej jest zdobywczynią 4 nagród Grad Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1984, 1986, 1995, 2014).Koncert poprzedzi uroczysta Gala, podczas której poznamy laureatów VI edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i II edycji „Małego Źródła” - zapraszamy na godzinę 17:00.Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w BorzęcinieMałopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło” to konkurs poetycki skierowany do uczniów wszystkich małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów. Informacje / bilety:Data: 7 października 2022, godz. 18:30Miejsce: sala widowiskowaBilety: 80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy)Bilety w cenie 1 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych dostępne w kasieBilety zakupione online nie podlegają zwrotowiKasa CSM, godziny otwarcia i kontakt:tel.: 14 633 46 04, mail: [email protected]łek - piątek - 13:00 - 20:00sobota - niedziela - 15:00 - 20:00
Reklama
Reklama
pochmurnie

Temperatura: 10°CMiasto: TARNÓW

Ciśnienie: 1025 hPa
Wiatr: 11 km/h

Reklama
Reklamahttp://www.goplast.net/
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: JaTreść komentarza: A mieszkańcy bloków?Data dodania komentarza: 04.10.2022, 17:55Źródło komentarza: Tarnów. Wzrost cen za dostawę ciepła z MPEC-u. Jest też rekompensataAutor komentarza: przedsiębiorcaTreść komentarza: I tak trzeba działać. Brawo!Data dodania komentarza: 02.10.2022, 19:52Źródło komentarza: II Inkubator Przedsiębiorczości w tarnowskim klasterzeAutor komentarza: MatiTreść komentarza: Fakt jest taki że jak Wardzała ( żeluś ) już weźmie się za coś to już na początku będzie to katastrofa , betony , i kible to jego powołanie tak jak i jego pitbull CiepielaData dodania komentarza: 02.10.2022, 11:02Źródło komentarza: II Inkubator Przedsiębiorczości w tarnowskim klasterzeAutor komentarza: Siedzę w autobusie już 5,5 godzinyTreść komentarza: Większych głupot nie slyszałam. Ludzie stoją w korkach już ponad 5,5 godziny. A na miejscu pracuje 4 policjantówi kilku strażakówData dodania komentarza: 01.10.2022, 06:18Źródło komentarza: Karambol na autostradzie A4 pod Tarnowem. Zderzyły się 4 samochody ciężarowe i jedna osobówkaAutor komentarza: BartTreść komentarza: Zaletą kasyna online tak jak np. totala jest wygoda. Wracam do domu, rozwalam się na sofie i odpalam ulubiony slocik na fonie.Data dodania komentarza: 30.09.2022, 11:03Źródło komentarza: Kasyna w Małopolsce czy kasyna online? Wady i zalety obu opcjiAutor komentarza: YoloTreść komentarza: Kolejny łoś, który niepowinien wychodzić z lasuData dodania komentarza: 29.09.2022, 10:22Źródło komentarza: Zderzenie dwóch samochodów w Tarnowie. Jeden wjechał do ogrodu
Reklamahttp://www.goplast.net/
Reklama
NAPISZ DO NAS

Wiadomość ze strony Tarnowska.tv

Reklama
Reklama
a