Jakie formalności należy spełnić przed budową domu?

  • 18.09.2020, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Jakie formalności należy spełnić przed budową domu?
Budowa domu nie jest łatwym przedsięwzięciem, ale mimo tego warto się podjąć tego wyzwania. Postawienie swoich czterech kątów, to też nie tylko materiały budowlane i robotnicy, ale również szereg formalności, które musimy dopełnić z powodów prawnych. Warto zdawać sobie z nich sprawę przed rozpoczęciem budowy i dopełnić wszystkie wymagane kwestie najszybciej jak to tylko możliwe.

Formalności związane z działką

Na etapie zakupu działki być może warto wykonać badanie gruntu. Bez niego szybko może dojść do katastrofy związanej z tym, że na posiadanym terenie nie będziemy mogli wybudować wymarzonego domu albo będziemy musieli się liczyć ze zwiększeniem kosztów ze względu na specjalną konstrukcję fundamentów.

Przy tak budżetochłonnym przedsięwzięciu nie ma miejsca na takie wpadki. W urzędzie gminy lub miasta możemy dowiedzieć się, czy dla dany teren został wzięty pod uwagę w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy dobrze go sprawdzić, gdyż nie możemy być w sprzeczności z tym dokumentem. Można odpłatnie (chociaż nie jest to konieczne) zamówić wypis i zarys z planu miejscowego.

W przypadku braku planu miejscowego konieczne będzie wystąpienie o decyzję w sprawie warunków zabudowy. Możliwe, że już wcześniejszy właściciel zadbał o warunki zabudowy. Warto jednak złożyć wniosek od nowa, żeby móc później łatwiej dopasować się do planów naszego wymarzonego domu. Polecanym zwyczajem jest sprawdzenie najbliższego otoczenia budynku, żeby znać plany co do budynków, które mogą utrudniać nam życie w przyszłości oraz poznać możliwości dostępu do mediów.

Formalności, które musimy wykonać w związku z budową domu

Teraz przyszła pora na wybór projektu architektonicznego. Na tym etapie możemy skorzystać z gotowych projektów lub wspomóc się umiejętnościami architekta. W rzeczywistości do budowy potrzebne są dwa projekty tzn. budowlany i wykonawczy. Tutaj warto wrócić do tematu badania gruntu.

Badania geotechniczne mogą podpowiedzieć nam jakie rozwiązanie w kwestii fundamentów i sztywności samego budynku, będą najkorzystniejsze. Warto zadbać o pewność, że nasz dom nie będzie się osuwał na zbyt miękkim czy podmokłym podłożu. W starostwie musimy złożyć kompletną dokumentację projektową.

Być może konieczne będzie sprostanie kolejnym przeciwnościom biurokracji, a to w przypadku, gdy nasz dom będzie miał wpływ na gospodarkę wodną otoczenia. Przeszkodę stanowi też obszar wpisany do rejestru zabytków. Musimy wtedy ubiegać się o dodatkowe, specjalne pozwolenie. Kolejnym krokiem jest wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci. Bardzo prawdopodobne, że na tym etapie będziemy potrzebowali zgody sąsiadów na poprowadzenie mediów przez tereny ich działek (np. linia energetyczna).

W kwestii komunikacyjnej dochodzi oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą. Ten dokument jest konieczny, gdy nasza posesja będzie znajdować się obok drogi krajowej lub wojewódzkiej. Czasami na tym etapie konieczna będzie opinia geotechniczna, jeżeli tylko już wcześniej nie zrobiliśmy badań gruntu. Kolejny etap to pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Jeśli już uzyskaliśmy poprzednią zgodę, to przyszedł czas na dziennik budowy (koszt kilkunastu złotych) oraz na ustawienie tablicy informacyjnej i wytyczenia obiektu. Jeśli nie doszło do znaczących zmian w projekcie, to na tym etapie możemy już zająć się budową domu.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: