Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama

Oświadczenie prezydenta Romana Ciepieli: nie rezygnuję z urzędu

Oświadczenie prezydenta Romana Ciepieli: nie rezygnuję z urzędu
Autor: archiwum: Tarnowska.tv

30 czerwca br. poinformowałem publicznie, iż w sytuacji braku zaufania części radnych do prezydenta, co mogło utrudniać możliwość ścisłej współpracy i wspólnego podejmowania przemyślanych decyzji, noszę się z zamiarem rezygnacji ze stanowiska z dniem 1 października br. Bezpośrednim motywem był fakt, iż z jednej strony radni zaakceptowali prowadzoną politykę głosując za absolutorium w sprawie realizacji budżetu, a jednocześnie przeciwko udzieleniu wotum zaufania. Odczytałem to jako wyraz politycznej, a nie merytorycznej oceny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Roman Ciepiela nie zrezygnuje ze stanowiska

Od tego czasu upłynęło 10 tygodni i wokół nas nastąpiło wiele istotnych zmian, które spowodowały ponowne przeanalizowanie mojej zapowiedzi.

Przede wszystkim zdecydowanie na sile przybrała polityka rządu ograniczająca dochody jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności miast na prawach powiatu. Decyzje podjęte w ostatnich dniach mogą spowodować w roku 2023 mniejsze wpływy do budżetu Tarnowa nawet o ok. 100 mln zł w porównaniu do prognoz opartych na długoletnich, stabilnych dochodach z PIT. Równocześnie rząd zobowiązuje samorządy do istotnego podnoszenia kosztów funkcjonowania, nie przekazując w zamian żadnej rekompensaty. Będzie to skutkowało prawdziwym kryzysem w utrzymaniu dotychczasowej jakości usług komunalnych w miastach, a nade wszystko w miastach na prawach powiatu.

W obliczu tych katastrofalnych zmian pragnę zapewnić mieszkańców Tarnowa, iż w duchu odpowiedzialności za nasze miasto będą walczył z całych sił o to, aby negatywne skutki tych działań były jak najmniej dotkliwe. Nie da się jednak całkowicie uniknąć skutków horrendalnie rosnących cen energii.

W rozmowach z wieloma radnymi koalicji na temat możliwych scenariuszy budżetowych w roku przyszłym zaczął dominować racjonalizm i zrozumienie dla niepopularnych lecz koniecznych dla stabilizacji finansów miasta decyzji. To był pierwszy i ważny sygnał wskazujący na zmianę postaw.

Niezależnie od tych zewnętrznych, ekonomicznych i finansowych czynników, kluczowe znaczenie dla mojej ostatecznej decyzji mają opinie i głosy moich wyborców - mieszkańców Tarnowa. Często w ostatnim czasie słyszałem od wielu osób: „Panie Prezydencie, to myśmy pana wybierali, a nie radni”, „Wygrał pan demokratyczne wybory, to znaczy, że większość tarnowian ma do pana zaufanie”. Wszyscy rozmówcy podkreślali, że czekają nas ciężkie czasy i miastu potrzebna jest stabilna władza.

Dużo rozmawiałem też z przedstawicielami ugrupowań, które mają reprezentacje w Radzie Miejskiej lub są przedstawicielami demokratycznej opozycji. Wspólnym mianownikiem tych dyskusji było zrozumienie mojej dezaprobaty dla niewystarczającej współpracy ze strony części radnych, głównie skupionych w klubie PiS, ale równocześnie obawa destabilizacji i utraty kruchej, lecz stabilnej i racjonalnej w wielu kwestiach większości w Radzie Miejskiej.

Głosy poparcia otrzymałem także ze strony ugrupowań politycznych, a w szczególności od tarnowskich struktur Platformy Obywatelskiej, które bardzo cenię. Wsparcie otrzymałem także od przedstawicieli niektórych organizacji społecznych i zawodowych, posłów demokratycznej opozycji, prezydentów i burmistrzów innych miast. 

Przysłowiową „kropką nad i” była ubiegłotygodniowa zapowiedź ministra infrastruktury dotycząca rezygnacji rządu z budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa w ustalonym przez państwowe instytucje - czyli GDDKiA oraz RDOŚ - przebiegu. Minister, przy pełnej aprobacie tarnowskich posłów PiS, oświadczył, że rząd sfinansuje w całości łącznik Pilzno – A4, a nie wesprze Tarnowa w uzyskaniu funduszy na budowę uzgodnionej obwodnicy wschodniej. W obliczu tak niesprawiedliwej decyzji nie mogę pozostać bierny! To jest zła decyzja rządu PiS - nie tylko dla tarnowian, ale także dla mieszkańców Gorlic, Biecza, Ciężkowic, Tuchowa i wielu miejscowości południowo-wschodniej Małopolski, którzy zostali pozbawieni nadziei na lepszy dostęp do autostrady A4.

Nie mam w zwyczaju rzucać słów na wiatr, lecz mój szacunek dla wyborców i odpowiedzialność powodują, że podejmując ostateczne decyzje zawsze uwzględniam dobro ogółu.

Zdecydowałem się na walkę o prezydenturę w 2014 roku, gdy Tarnów był postrzegany jako „stolica korupcji”, a miastu groziło całkowite wykluczenie z korzystania z funduszy europejskich. Doprowadziłem osobistymi decyzjami do korzystnych zmian. Tarnów wyszedł z tych zagrożeń obronną ręką.

Dzisiaj należy ponownie podjąć walkę, ale nie o dobre imię Tarnowa - bo ono zostało przywrócone, lecz o bezpieczeństwo ekonomiczne, gospodarcze i społeczne miasta. Nie z powodu wewnętrznych słabości, a z powodu zewnętrznych zagrożeń, których kumulacja w ostatnich tygodniach jest ogromna.

Mam jasną wizję przyszłości Tarnowa. Najlepiej wyraża ją strategia, nad którą wspólnie pracowaliśmy wiele miesięcy. Kierując też Stowarzyszeniem Aglomeracja Tarnowska dążę do tego aby współpraca z sąsiadami była coraz mocniejsza, a zgodne połączenie Tarnowa z gminą Tarnów widzę jako sukces mieszkańców obydwu gmin.

Zbudowałem zespół kompetentnych i oddanych miastu współpracowników, którzy z wielką odpowiedzialnością prowadzą sprawy naszego miasta. Pragnę im za to serdecznie podziękować. Wiem jak jest im ciężko w obliczu niesprawiedliwych niejednokrotnie ocen. Efekty wspólnej pracy mówią jednak same za siebie i powinny być wyrazem satysfakcji.

Moje osobiste doświadczenie i wiedza zdobyte przez lata pracy samorządowej nadal są do dyspozycji tarnowian. Jestem niezmiennie gotowy do dialogu, także z osobami i środowiskami o odmiennych poglądach, w imię realizacji wspólnych dla Tarnowa celów.

Biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej argumenty i opinie, a także własne przemyślenia, na które miałem sporo czasu, jednoznacznie odstępuję od deklaracji rezygnacji z funkcji prezydenta i mam zamiar pełnić ją do końca kadencji, a jeżeli mieszkańcy będą sobie tego życzyli to również dłużej.

W obecnej sytuacji naszemu miastu potrzebna jest ciągłość zarządzania i odważne decyzje służące maksymalnemu niwelowaniu skutków gospodarczego kryzysu, podejmowane przez ludzi z dużym doświadczeniem.

Jestem przekonany, że radni Koalicji Obywatelskiej i Naszego Miasta Tarnów, tak jak dotychczas wykazując odpowiedzialność za sprawy Tarnowa, nie dopuszczą do destabilizacji i pomimo niesprzyjających decyzji zapadających centralnie obronią samorządność naszej małej Ojczyzny.

Mam też nadzieję, że radni opozycyjni, skupieni w klubie PiS, podtrzymają pozytywne postawy wyrażone w trakcie letnich sesji Rady Miejskiej i oddzielą polityczne uwarunkowania od samorządowych powinności.

Liczę na dalszą współpracę i dialog prodemokratycznych ugrupowań, również tych, które nie mają reprezentacji w Radzie Miejskiej.

Wyrażam nadzieję, że rząd zaprzestanie ograniczenia dochodów miast i dalszego ograniczania samodzielności samorządów.

Natomiast wszystkich mieszkańców Tarnowa proszę o zrozumienie dla decyzji, które mogą oznaczać dla nich wyrzeczenia wywołane kryzysem energetycznym, inflacją i polityką rządu wobec samorządów.

Prezydent Tarnowa

Roman Ciepiela


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Ja 17.09.2022 09:11
Gdzie jest żużel w Tarnowie? na dnie panie Prezydencie za pana rządów upadł

Reklama
XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Data rozpoczęcia wydarzenia: 30.09.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 01.10.2022 W dniach 30 września (piątek) – 1 października (sobota) 2022 r. w tarnowskiej restauracji Stara Łaźnia (Pl. Więźniów Auschwitz) odbędzie się kolejny XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Podobnie jak poprzednie trzy edycje jest on kontynuowany w postaci stacjonarnej – IV Konferencji Taborowej. Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorami są: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Projekt realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Program konferencji:Piątek 30 września- 18:00–20:30 blok wieczorny• Adam Andrasz (Centrum Kultury Romów w Tarnowie), Dwukrólewie w społeczności Romów Polskich. Problemu ciąg dalszy• Agnieszka Caban (Uniwersytet Warszawski), Śmierć i pogrzeb – tradycja i przemiany społeczno-kulturowe w życiu współczesnych Romów z południowo-wschodniej Polski• Natalia Gancarz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Wieczne odpoczywanie po romsku. Architektura nagrobna. Szkic wstępny.• Paweł Lechowski (freelancer), Stefan Kororo Dymiter. Geniusz niedoceniony Sobota 1 października- 10:00–12:00 blok poranny• Ela Mirga-Wójtowicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Migracje polskich Romów po 1989 a polityka integracyjna w Polsce• Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stanowisko instytucji europejskich wobec dyskryminacji Romów migrujących z Ukrainy• Hubert Tubacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Alienowanie i „urasawianie” Romów w państwie narodowym.• Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ kryzysu i zmian administracyjnych na sytuację imigrantek i imigrantów romskich z Rumunii. Współpraca nastawiona na świadome włączenie a pomoc interwencyjna. Przykład doświadczeń Poznania.- 12:00–13:00 przerwa kawowa- 13:00–14:00 blok południowy• Magda Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Rekonstrukcja wytwarzania obrazu fotograficznego w terenie w XIX w. Przypadek chłopów i Romów na polskim Spiszu• Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Infantylizacja tematyki romskiej- 14:00–15:30 obiad- 15:30–18:30 blok popołudniowy: Sąsiedztwo, moderują Magda Krysińska i Monika Szewczyk• Barbara Prądzyńska, Jarosław Siejkowski (Art Junction), Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Podsumowanie• Brigida Bilicka, Olsztyn – moje miasto• Monika Sternal, Wielokulturowe sąsiedztwo. Romowie z mojego osiedla• Paweł Lechowski, Paszalipen czyli sąsiedztwo.• Sara Wilhelmsen, How can art be a tool for change? A case from Norway.• Rita Lindanger, The work of the Roma musician Petter Stromsing.• Rezan Saleh, Jan Eric Hanssen, The Unknown Neighborhood. Roma in Kurdistan and the Middle East.• Dyskutanci: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Mariusz GaborAkcja krwiodawstwa w Brzesku Akcja krwiodawstwa w Brzesku Data rozpoczęcia wydarzenia: 02.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 2 października br. na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku
Zapraszamy na koncert zespołów folklorystycznych Zapraszamy na koncert zespołów folklorystycznych Data rozpoczęcia wydarzenia: 02.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 Gminne Centrum Kultury w Żabnie serdecznie zaprasza na koncert "Czerpiąc z tradycji przodków", który odbędzie się 2 października o godz. 16.00 w sali widowiskowej GCK w Żabnie (ul. Jagiełły 16). Wstęp wolny.Na scenie wystąpią zespoły folklorystyczne BOBROWIANIE i OTFINOWIANIEW prgramie koncertu:-występ  Męskiej Grupy Śpiewaczej "Otfinowianie"-widowisko "Na weselu Kasi" w wykonaniu "Bobrowian"-występ  Żeńskiej Grupy Śpiewaczej "Otfinowianki"-widowisko "Jak to sie me do Hameryki wybirali" w wykonaniu "Otfinowian"-suita tańców żywieckich w wykonaniu "Bobrowian"Po koncercie zapraszamy na spotkanie przy stole przygotowane przez KGW "Gorzycanie".Recital Edyty Geppert Recital Edyty Geppert Data rozpoczęcia wydarzenia: 07.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 07.10.2022 Recital z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.Edyta Geppert jako jedyna artystka polskiej estrady muzycznej jest zdobywczynią 4 nagród Grad Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1984, 1986, 1995, 2014).Koncert poprzedzi uroczysta Gala, podczas której poznamy laureatów VI edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i II edycji „Małego Źródła” - zapraszamy na godzinę 17:00.Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w BorzęcinieMałopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło” to konkurs poetycki skierowany do uczniów wszystkich małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów. Informacje / bilety:Data: 7 października 2022, godz. 18:30Miejsce: sala widowiskowaBilety: 80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy)Bilety w cenie 1 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych dostępne w kasieBilety zakupione online nie podlegają zwrotowiKasa CSM, godziny otwarcia i kontakt:tel.: 14 633 46 04, mail: [email protected]łek - piątek - 13:00 - 20:00sobota - niedziela - 15:00 - 20:00
Reklama
Tarnowska Policja poszukuje sprawcy uszkodzenia samochodu Tarnowska Policja poszukuje sprawcy uszkodzenia samochodu Uwieczniony na zdjęciach mężczyzna uszkodził zaparkowany biały samochód. Zniszczył tylną szybę w samochodzie, wrzucając do pojazdu kostkę brukową. Powstałe straty wyniosły 3500 złotych.Data dodania artykułu: 22.09.2022 13:07Nieudana próba wyłudzenia kredytu w Dąbrowie Tarnowskiej Nieudana próba wyłudzenia kredytu w Dąbrowie Tarnowskiej Dzięki czujności pracownika jednego z banków mieszczącego się na terenie Dąbrowy Tarnowskiej odpowie karnie 42-letni mężczyzna, który usiłował wyłudzić kredyt w wysokości 42 tys. złotych. Aby otrzymać pieniądze, oszust posłużył się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów.Data dodania artykułu: 26.09.2022 17:08Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Balicach. Samochód potrącił trzech strażaków, jeden nie żyje Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Balicach. Samochód potrącił trzech strażaków, jeden nie żyje We wtorek 27 września w godzinach nocnych w m. Balice (pow. krakowski, woj. małopolskie) doszło do tragicznego zdarzenia, w którym druhowie OSP Balice, udzielający pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zostali potrąceni przez nadjeżdżający samochód. W wyniku zdarzenia, jeden druh poniósł śmierć, a dwoje zostało rannych.Data dodania artykułu: 27.09.2022 09:59Ilość komentarzy artykułu: 1Młodzi Zdolni Małopolanie - poznajcie Szymona Rzuchowej koło z Tarnowa Młodzi Zdolni Małopolanie - poznajcie Szymona Rzuchowej koło z Tarnowa Data dodania artykułu: 21.09.2022 18:11Tarnów. Konflikt o mieszkanie po zmarłym ojcu Tarnów. Konflikt o mieszkanie po zmarłym ojcu Pani Patrycja - córka zmarłego tarnowianina chce dojść do porozumienia z Miejskim Zarządem Budynków w sprawie mieszkania komunalnego, w którym mieszkał jej ojciec. Problem pojawił się gdy powiadomiono ją, że lokum w trybie natychmiastowym ma zostać zdezynfekowane na jej koszt. Ze względu na ciężką sytuacja finansową zdecydowała się na oddanie kluczy, aby wszystkie stosowne czynności zostały zlecone i opłacone przez miasto. Po pewnym czasie okazało się, że zamki zostały zmienione, a administracja poinformowała panią Patrycję, że nie ma wstępu do mieszkania, w którym jest zameldowana.Data dodania artykułu: 27.09.2022 13:54
Reklama
umiarkowane opady deszczu

Temperatura: 11°CMiasto: TARNÓW

Ciśnienie: 1001 hPa
Wiatr: 10 km/h

Reklamakolagen
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: https://zrzutka.pl/ek5khpTreść komentarza: ZrzutkaData dodania komentarza: 27.09.2022, 20:21Źródło komentarza: Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Balicach. Samochód potrącił trzech strażaków, jeden nie żyjeAutor komentarza: AndrzejTreść komentarza: Witam, chciałbym tylko powiedzieć, że Pani Iza właśnie w ostatnich dniach po wielkich zapewnieniach moich teściów udanego urlopu przekazała informację mailowo, że wycieczka zostaje anulowana. Powodem brak miejsc w Ryanair. Wycieczka została kupiona 2 miesiące przed wyjazdem, w ostatnich kilku tygodniach był raz zmieniany hotel, a finalnie przed wylotem wycofana podróż. Przypominam, że jest koniec września, brak ofert i sezonu urlopowego, także zmarnowane wakacje i urlop w pracy. Uważajcie na greckie podróże z Panią Izą Napierała!Data dodania komentarza: 25.09.2022, 19:52Źródło komentarza: POROZMAWIAJMY O BIZNESIE: Greckie Podróże Iza NapierałaAutor komentarza: TarnowianinTreść komentarza: Mamy bardzo dobrego prezydenta! Panie Romanie, zawsze gdy Pana widziałem na ulicy prosiłem by Pan został do końca kadencji i włodarzył w tym mieście do końca Świata i jeden dzień dużej.Data dodania komentarza: 24.09.2022, 09:16Źródło komentarza: Dom kultury na osiedlu Westerplatte już prawie gotowy!Autor komentarza: Jan KulczykTreść komentarza: Nie pozwolą się nawet spokojnie wysrać...Data dodania komentarza: 23.09.2022, 08:17Źródło komentarza: Tarnów. Mężczyzna zamknął się w łazience na stacji paliw. Interweniowały służbyAutor komentarza: Ewa Pyka z TarnowaTreść komentarza: Brawo ratownicy z Tarnowa gratulacje.Data dodania komentarza: 21.09.2022, 11:24Źródło komentarza: Tytuł wicemistrza Polski w Ratownictwie Medycznym dla ekipy z TarnowaAutor komentarza: hrab.SanguszkoTreść komentarza: Ale go czymałoData dodania komentarza: 21.09.2022, 10:31Źródło komentarza: Tarnów. Mężczyzna zamknął się w łazience na stacji paliw. Interweniowały służby
Reklamahttp://www.goplast.net/
Reklama
NAPISZ DO NAS

Wiadomość ze strony Tarnowska.tv

Reklama
Reklama
a