Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklamahttps://aatrenkar-karcher.pl/

Wiceminister z roboczą wizytą w gminie Borzęcin

We wtorek, 5 lipca br. z roboczą wizytą w gminie Borzęcin przebywał Norbert Kaczmarczyk - wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wizyta była okazją do spotkania z radnymi, sołtysami, kierownikami referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, inspekcji inwestycji planowanych do realizacji w ramach środków pozyskanych w 2. edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz podziękowania ministrowi za rekomendację złożonych przez gminę Borzęcin wniosków do dofinansowania. Przypomnijmy, że gmina Borzęcin złożyła w ostatnim naborze trzy projekty, wszystkie z nich zyskały akceptację i otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Wiceminister z roboczą wizytą w gminie Borzęcin

- O udzielenie rekomendacji złożonym projektom zwróciłem się z prośbą do Posłów na Sejm RP: Norberta Kaczmarczyka - Wiceministra Rolnictwa, Piotra Saka i Józefy Szczurek - Żelazko. Wszyscy Ci Państwo, bardzo mocno zaangażowali się w poparcie tych niezmiernie ważnych dla mieszkańców i samorządu gminy Borzęcin projektów, za co jestem im niezmiernie wdzięczny i w imieniu własnym oraz społeczności lokalnej serdecznie dziękuję - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W swoim wystąpieniu wiceminister Kaczmarczyk pogratulował władzom samorządowym gminy Borzęcin skuteczności w pozyskiwaniu dotacji podkreślając, jak ważna jest współpraca przy realizacji zadań. - To jest ta skuteczność, której nie da się niczym zastąpić. Dzisiaj czasy są takie, że nic nie przychodzi samo. Młode pokolenie w polityce pokazało nowe standardy, które polegają na pukaniu do wielu drzwi, zarówno w samorządzie województwa, jak i w Warszawie. Skuteczność polega na tym, aby przekonać decydentów, którzy częstokroć nigdy nie byli na terenie danej gminy, czy okręgu sejmowego do wsparcia wnioskowanych projektów, a to wymaga odpowiedniej dyplomacji.

Gmina Borzęcin otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 9 979 tysięcy złotych na realizację następujących zadań:
 

I. Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy:

wartość inwestycji: 5 mln 400 tysięcy złotych,

kwota dofinansowania: 4 mln 860 tysięcy złotych (90 % wartości zadania),

udział własny: 540 tysięcy złotych (10 % wartości zadania).

Inwestycja w Łękach polega na przebudowie i rozbudowie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalnego Wsi o charakterze wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej. Obecnie budynek wraz z otoczeniem nie spełnia aktualnie obowiązujących standardów. Pełni głownie funkcję garażową dla jednostki OSP oraz okresowo służy społeczności lokalnej do organizowania zebrań wiejskich.

Po wykonaniu robót inwestycyjnych powstanie nowoczesny obiekt z dostępem dla osób niepełnosprawnych w którym znajdować się będzie wielofunkcyjna sala z funkcją kinowo-teatralną z zapleczem kuchennym i sanitarnym, świetlica kulturalna z punktem bibliotecznym. Powstanie też dodatkowe stanowisko garażowe oraz zaplecze socjalno-sanitarne dla jednostki OSP. W otoczeniu obiektu znajdzie się parking, chodniki i mała architektura dająca możliwość relaksu i wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Całość zostanie otoczona niską i wysoką zielenią.

W Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy znajduje się filia Biblioteki Publicznej, świetlica Gminnego Ośrodka Kultury oraz sala wielofunkcyjna z funkcją kinowo-teatralną, zapleczem kuchennym i sanitarnym. Budynek został wybudowany pod koniec XX wieku i wymaga przeprowadzenia koniecznych prac modernizacyjnych. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizacja systemu ogrzewania i klimatyzacji budynku, wymiana wyposażenia zaplecza kuchennego oraz pomieszczenie chłodni. Ponadto zrealizowane zostaną prace polegające na renowacji parkietu w sali wielofunkcyjnej, konserwacji pokrycia dachowego i odświeżeniu elewacji. Realizacja tych prac poprawi funkcjonalność i estetykę obiektu.

II. Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów:

wartość inwestycji: 2 mln 200 tysięcy złotych,

kwota dofinansowania: 1 mln 870 tysięcy złotych (85 % wartości zadania),

udział własny: 330 tysięcy złotych (15 % wartości zadania).

Kotłownie przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Przyborowie opalane są paliwem gazowym i służą do ogrzewania budynków oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kotłownia w Przyborowie została uruchomiona w 1995 roku i od tego czasu nie była modernizowana. Wykorzystuje piece gazowe bardzo starej generacji o łącznej mocy około 280 kW.

Kotłownia w Bielczy o mocy 327 kW została uruchomiona pod koniec XX wieku i również nie była modernizowana. Dodatkowo w 2010 roku ucierpiała na skutek powodzi, gdzie całkowicie zostały zalane kotły i układ rozdzielaczy.

Kotłownia w Borzęcinie o mocy 434 kW uruchomiona została w 2002 roku.

Wykonanie przebudowy i modernizacji kotłowni jest konieczne gdyż stan techniczny kotłów głównie ze względu na ich długi okres eksploatacji wymusza ich wymianę. Istnieje duże ryzyko awarii, a tym samym pozbawienia ogrzewania obiektów. Ponadto, rozwiązania techniczne stosowane w istniejących kotłowniach są przestarzałe co powoduje znaczne zużycie paliwa gazowego.

Przebudowa i modernizacja polegać będzie głównie na wymianie źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe ewentualnie wspomagane rewersyjno - gazowymi pompami ciepła oraz dostosowaniu układu rozdzielczo-pompowego i automatyki do nowych źródeł. Zmodernizowane zostaną również budynki kotłowni i system odprowadzania spalin.

Realizacja inwestycji przyczyni się również do znacznego obniżenia kosztów utrzymania szkół i zmniejszenia poziomu niskiej emisji.

III. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin:

wartość inwestycji: 3 mln 420 tysięcy złotych,

kwota dofinansowania: 3 mln 249 tysięcy złotych (95 % wartości zadania),

udział własny: 171 tysięcy złotych (5 % wartości zadania).

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin jest elementem kluczowym, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu, jak i pieszych korzystających z dróg, a także poprawę komfortu życia mieszkańców. Drogi gminne i wewnętrzne są istotnym elementem w sieci dróg tworząc z drogami powiatowymi i wojewódzkimi system komunikacyjny. Poprawa stanu technicznego dróg, ich parametrów technicznych tak, by spełniały wymogi techniczne odpowiednie dla danej kategorii drogi, a także wyposażenie ich w nowe elementy tj. chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne przyczynią się do znacznej poprawy komfortu użytkowania, jak również bezpieczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy również dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców gminy Borzęcin do dużych ośrodków życia społeczno-gospodarczego. Dobra infrastruktura drogowa na terenie gminy ma istotne znaczenie dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Ponadto jest też ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności gospodarczej, turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności gminy wobec innych regionów.

W ramach inwestycji planuje się modernizację następujących dróg:

Bielcza - droga gminna Bielcza - Biadoliny nr 250028 K, dz. nr 1428/5,

Bielcza - droga gminna Biedacz - Grądy nr 250027 K, dz. nr 1499,

Borzęcin Dolny - droga gminna Przymiarki - Okrajki nr 250012 K, dz. 525,

Borzęcin - droga wewnętrzna Działki V, dz. nr 4344/94.

Łączna wartość planowanych do realizacji w gminie Borzęcin, przy współfinansowaniu II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład projektów zamyka się kwotą 10 milionów 840 tysięcy złotych.

(tell)



Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklamahttps://aatrenkar-karcher.pl/
Otwarcie wystawy z cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” - „Tajemnice podziemnego świata w malarstwie Lucji Radwan” Otwarcie wystawy z cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” - „Tajemnice podziemnego świata w malarstwie Lucji Radwan” Data rozpoczęcia wydarzenia: 22.06.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 29.08.2022 4 lipca 2022 r., o godz. 18:00, w Siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 3 – Galeria „Piwnica pod Trójką”, odbędzie się wernisaż wystawy prac Lucji Radwan. Lucja Radwan, ur. dn. 9 lipca 1951 r. w Tuchowie, córka małopolskiego malarza i rzeźbiarza Tadeusza Radwana i pochodzącej z Austrii (Unterach am Attersee) Józefy Radwan, z domu Scheichl. Maluje od wczesnej młodości. Jej edukacja artystyczna przebiegała początkowo pod okiem ojca w Polsce. Następnie, już po wyjeździe do Austrii (1975 r.) pobierała nauki u uznanych malarzy jak Krayema Maria Awad, György’a Kornisa, Gerda Matejka-Felden, Fritz Martinz, Peter Carerh, Lucia Riccelli, Josef Kaiser, Rudolf Fuchs. Z zamiłowania jest akwarelistką. Daje jej to możliwości ekspresji, których nie oferują inne techniki malarskie. Akwarele Lucji Radwan są utkane z świateł i kolorów, koncentrują się na istotnych detalach wziętych z przyrody, próbują leczyć krajobrazy, którym nasza cywilizacja zadała liczne rany. Artystka pracuje także w akrylu, przy czym obrazy w tej technice tworzone są spontanicznie, w przeciwieństwie do prac z gatunku speleo, które są efektem starannej realizacji wyjściowej koncepcji – wizji artystycznej. W ten sposób powstają pod jej pędzlem urocze krajobrazy i pejzaże miejskie, ale również imponujące formy grotowych stalaktytów i stalagmitów (speleo), wprowadzające oglądających w tajemniczy podziemny świat wielorakich barw i kształtów. Chcąc wyeksponować różnorodność form grotowych artystka sięga również po farby olejne i akrylowe, redukując przy tym kształty i dodając kolory. Oglądający jej płótna mogą dzięki temu obcować z cudownymi światami płynnych granic i proporcji. O swojej twórczości mówi: „W mojej twórczości stosuję rozmaite techniki malarskie. Początkowo koncentrowałam się na akwareli, z czasem zaczęłam również tworzyć w akrylu, który towarzyszy mi do chwili obecnej. Od dłuższego jednak czasu dominującym obszarem mojej twórczości jest malarstwo olejne. Większość moich współczesnych prac to obrazy wielkoformatowe (160x210, 160x420, 160x630). Oddaję w nich inspiracje pochodzące z motywów naturalnych, głównie jaskinnych i skalnych (SpeleoArt). Symbolika Speleo zostaje jednak zazwyczaj wyrwana ze swojego kontekstu, przez co uzyskuje samoistne znaczenie. Często rejestrowanym odbiorem moich dzieł jest wrażenie ożywienia, czy wręcz personifikacji form naturalnie statycznych i nieorganicznych. Nierzadkim wrażeniem jest obcowanie z dziewiczością obszarów, które doznają jakby swego pierwszego wyjścia na światło. Inne ujawnione asocjacje obejmują nieskończoność, metamorfozę i oswojoną grozę. Wspomniane już światło a także perspektywa odgrywają zresztą w sposób zamierzony istotną rolę w moich obrazach. Ich rolą jest wzmocnienie przekazu zmysłowego. Być może dlatego część recenzentów odbiera moje obrazy jako w jakiś trudny do opisania sposób przytłaczające, wymuszające uwagę a nawet reakcję już nie tyle widza, ile uczestnika spotkania z formą. Większość moich prac nie ma przypisanego im tytułu – chodzi o uwolnienie obserwatora od skojarzeń sugerowanych przez twórcę. Chodzi też o uwolnienie samego obrazu od zdeterminowania jego przekazu przez uwarunkowania i emocje z chwili jego narodzin“. Kurator wystawy: Bożena Szczupak. Wystawa dostępna od 5 lipca – 29 sierpnia 2022 r. Letnie potańcówki na tarnowskim Rynku Letnie potańcówki na tarnowskim Rynku Data rozpoczęcia wydarzenia: 27.06.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 28.08.2022 „Tańczyć każdy może...” parafrazując słowa znanej kultowej piosenki „Śpiewać każdy może” Jonasza Kofty, zapraszamy tarnowian w wakacyjne niedziele na tarnowski Rynek do udziału w Letnich Potańcówkach. To już kolejny rok cyklu wieczorków tanecznych, które cieszą się dużą popularnością. Liczymy, że także w tym roku miłośników tańca nie zabraknie i tarnowski Rynek w niedzielne wieczory będą wypełniać amatorzy zabaw ruchowych na powietrzu. Od godziny 19.00 (inauguracja wyjątkowo o 18:30) na scenie w północnej części tarnowskiego Rynku profesjonalni, dotychczasowi, dobrze już znani bywalcom potańcówek z poprzednich edycji, animatorzy-wodzireje prowadzić będą zabawę do znanych i lubianych piosenek. Wstęp wolny. Zapraszamy do zabawy na wieczorkach tanecznych w wakacyjne niedziele, tj. 10, 17, 24, 31 lipca  oraz  7, 14, 21, 28 sierpnia 2022 r. -  START o GODZ. 19:00  
VI Międzynarodowy Festiwal  Ambasador Tarnowa Maestro Krystian Tkaczewski i jego Goście VI Międzynarodowy Festiwal Ambasador Tarnowa Maestro Krystian Tkaczewski i jego Goście Data rozpoczęcia wydarzenia: 31.07.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 13.08.2022 VI Międzynarodowy Festiwal  Ambasador Tarnowa Maestro Krystian Tkaczewski i jego Gościepod Honorowym Patronatem Prezydenta Tarnowa Tarnów 31 lipca-13 sierpnia 2022 r.Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippoczy’ego 431.07.2022 godz. 18.00 – Koncert Inauguracyjny – Krystian Tkaczewski oraz zaproszeni Goście –Laureaci II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J.W. Krogulskiego w Tarnowie:Andrii Zakhodiakin (Ukraina), Michał Oleszak (Polska).3.08.2022, godz. 18.00 – Koncert uczestników festiwalu z Polski, Belgii, USA, Chin,Japonii, USA,Rumunii, Szwecji oraz Włoch5.08.2022, godz. 18.00 – Koncert uczestników festiwalu z Belgii, USA, Chin, Japonii, USA, Szwecji Ora’s Norwegii z towarzyszeniem Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, dyr. Masahi Katayama6.08.2022 godz. 18.00 – Koncert uczestników festiwalu z Albanii, Belgii, Japonii, Rumunii, USA, Polski, Kanady7.08.2022, godz. 18.00 – Koncert uczestników festiwalu z Polski, Albanii, Japonii, Rumunii, USA, Kanady z towarzyszeniem Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, dyr. Masahi Katayama12.08.2022, godz. 18.00 – Koncert uczestników festiwalu oraz zaproszonych Gości z Polski, USA, Chin oraz Japonii13.08.2022, godz. 18.00 – Koncert Finałowy z udziałem uczestników festiwalu z Polski, USA, Chin oraz JaponiiWykładowcy: Krystian Tkaczewski (Polska/USA), Philippe Raskin (Belgia), Masahi Katayama (Japonia), Maria Murawska (Polska), Jia Shi (USA)Uczestnicy festiwalu: Margaux Anseeuw (Belgia), Abbie Deng (USA), Yining Cui (Chiny), Anna Bamba (Japonia), Wendy Wang (USA), Maria Louisa van Staden (Rumunia), Amir Abdourazakov (Szwecja , Haruna Fukumoto (Japan), Samuel Sabbah (Norwegia), Michał Rybczyński, Franceso Canu (Włochy), Guillaume  van Melsen (Belgia), Hillari Parangoni (Albania), Kisara Yonemitsu (Japonia), Hinata Nakanishi (Japonia), Cristiana Dragos (Rumunia), Mayumi Iwata (Japonia), Aria Zhao (USA), Liam Lech Furdyna (Polska), Haruki Takeuchi (Japonia/USA), Ryan Huang (Kanada), Natalia Starzyk (Polska), Piotr Kulczyk (Polska), Lin Chuchu (Chiny), Urszula Świerczyńska (Polska), Xinyue Shi (Chiny), Yang Qin (Chiny), Borys Komisarz (Polska) Jakub Chrobak (Polska), Oliwier Barszcz (Polska).Na wszystkie koncerty wstęp wolny.Aerobik na świeżym powietrzu w Ogrodzie Sensorycznym w Parku Strzeleckim Aerobik na świeżym powietrzu w Ogrodzie Sensorycznym w Parku Strzeleckim Data rozpoczęcia wydarzenia: 01.08.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 30.08.2022 Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zaprasza naAerobik na świeżym powietrzuw Ogrodzie Sensorycznym w Parku StrzeleckimKażdy wtorek sierpnia (2.08, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08), o g. 18:00Czas trwania: 45 minprowadzi: Małgorzata Kalinamiejsce: Ogród Sensoryczny w Parku Strzeleckimwstęp wolnyTrening dla wszystkich, ćwiczymy w rytm muzyki.Zalecamy sportowe ubranie.Zajęcia odbywają się pod gołym niebem, na świeżym powietrzy.W przypadku niesprzyjającej pogody odbędą się pod muszlą koncertową w Amfiteatrze przy ul. Kopernika 2.Aktualne informacje na Facebooku BWA Tarnów: https://www.facebook.com/bwatarnow 
Wakacyjne plenery rysunkowe w Tarnowie Wakacyjne plenery rysunkowe w Tarnowie Data rozpoczęcia wydarzenia: 01.08.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 26.08.2022 Tarnów w plenerze / 8-12.08.2022 / od poniedziałku do piątkuMościce w plenerze / 22-26.08.2022 / od poniedziałku do piątkuWakacyjne plenery rysunkowegodz. 10:00-13:00 wiek uczestników: 12+prowadzenie: Sonia i Bartłomiej Pochopniowieopłata: 175 zł za 5 dni zajęć z góry / od uczestnikaMateriały zapewnia organizator.Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: [email protected], 606 146 520.W tym roku nowa odsłona pleneru – zapraszamy również na zajęcia do Mościc!Celem wakacyjnego pleneru rysunkowego jest spotkanie z doświadczonymi edukatorami, którzy poprowadzą uczestników szlakiem tarnowskiej architektury. W ciągu pięciu plenerowych dni osoby przybyłe na zajęcia otrzymają niezbędne narzędzia - od krzesełek przez deski kreślarskie po narzędzia rysunkowe. Podczas codziennych spotkań będą mogli poznać nie tylko podstawowe techniki rysunku architektonicznego, ale również otrzymają garść ciekawostek z dziedziny historii sztuki oraz spędzą miły czas w plenerze Tarnowa.prowadzenie:Sonia i Bartłomiej Pochopniowie są absolwentami Wydziałów Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej i Krakowskiej oraz praktykującymi projektantami. Jako architekci współpracowali z takimi twórcami jak: Marek Dunikowski, Stanisław Niemczyk, Oskar Grąbczewski i Tomasz Konior. Od 2015 r. tworzą  autorską pracownię projektową „Studio Styczna”. Ponadto Bartłomiej Pochopień w latach 2014-2015 był twórcą odpowiedzialnym za stworzenie projektu koncepcyjnego „Nowej Wystawy Głównej” w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau. Obecnie, oprócz prowadzonej praktyki projektowej są silnie zaangażowani w misję edukacji architektonicznej. Festy z okazji 50-lecia Rady Osiedla Koszyce Festy z okazji 50-lecia Rady Osiedla Koszyce Data rozpoczęcia wydarzenia: 13.08.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 13.08.2022 Gmina Miasta Tarnowa, Tarnowskie Centrum Kultury oraz Rada Osiedla Koszyce zapraszają w dniu 13 sierpnia 2022 r. na Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Majora Władysława Raginisa, gdzie odbędzie się Festyn 50 lat Osiedla Koszyce. Pierwszym wydarzeniem tego dnia na terenie Osiedla Koszyce będzie VII Biegiem Koszycko-Kolbiański „Dar Życia” o godz. 7:00 na trasę wyruszą maratończycy, godzinę później wystartują pozostałe konkurencje. Natomiast od godzin popołudniowych na terenie rekreacyjnym rozstawione będą dmuchane zamki - zjeżdżalnie, z których będą mogli korzystać najmłodsi. W ramach festynu organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, w tym: zawody sportowe, konkurencje i konkursy zręcznościowe dla dzieci i młodzieży z nagrodami, zabawy dla najmłodszych. Główną atrakcją festynu będą występy zespołów Kumotry, Dzisiaj My, Wasabi oraz Baby Full – dzieci Bajer Full. Na zakończenia do późnych godzin wieczornych zabawa taneczna w rytmach lata.Festyn współorganizowany przez Radę Osiedla Koszyce z okazji 50 rocznicy przyłączenia dzielnicy Koszyce do Miasta Tarnowa.Impreza współfinansowana ze środków Gminy Miasta Tarnowa.Celem festynu jest integracja mieszkańców oraz promocja samorządu osiedlowego. Jubileusz 50-lecia będzie też okazją do wręczenia podziękowań najbardziej zasłużonym dla dzielnicy mieszkańcom, którzy poświęcają swój wolny czas i angażują się życie społeczne dzielnicy.
Reklama
Trwa budowa łącznika autostradowego pomiędzy Tarnowem a Wierzchosławicami. Gotowe jest już ponad 40% inwestycji Trwa budowa łącznika autostradowego pomiędzy Tarnowem a Wierzchosławicami. Gotowe jest już ponad 40% inwestycji Jeszcze ponad rok pozostał do zakończenia inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Chodzi o budowę łącznika autostradowego, pomiędzy Wierzchosławicami a Mościcami. To długo wyczekiwane przez mieszkańców zadanie jest już zrealizowane w ponad 40%.Data dodania artykułu: 05.08.2022 16:11Ilość komentarzy artykułu: 2Znęcał się nad żoną. W areszcie poczeka na wyrok Znęcał się nad żoną. W areszcie poczeka na wyrok Policjanci z Łososiny Dolnej, w powiecie nowosądeckim, przerwali przemoc, do której dochodziło w jednym z domów na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Agresywny mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a mundurowi wnioskowali o zastosowanie tymczasowego aresztowania, by odizolować go od żony, nad którą się znęcał. Decyzją sądu sprawca trafił na dwa miesiące za kraty, gdzie poczeka na wyrok. Grozi mu do 5 lat więzienia.Data dodania artykułu: 05.08.2022 20:52Ilość komentarzy artykułu: 1Zborowice. Samochód osobowy wjechał pod pociąg Zborowice. Samochód osobowy wjechał pod pociąg Do zdarzenia samochodu z pociągiem osobowym udającym się w kierunku Tarnowa doszło we wtorek (09.09) około godziny 17:00 w miejscowości Zborowice gm. Ciężkowice, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Jak poinformował mł. bryg. Marcin Opioła, rzecznik prasowy tarnowskiej straży pożarnej, osoba podróżująca pojazdem marki peugeot znajduje się obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.Data dodania artykułu: 09.08.2022 18:48Szczucin. Prowadził tira mając ponad 2,5 promila alkoholu Szczucin. Prowadził tira mając ponad 2,5 promila alkoholu Policjanci dąbrowskiej drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę tira, który jechał drogą krajową nr 73 w kierunku Tarnowa. Mężczyzna kierował ciężarówką mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie 50-letni mieszkaniec województwa pomorskiego stwarzał poważne zagrożenie w ruchu drogowym.Data dodania artykułu: 09.08.2022 10:45W Bobrownikach Wielkich rywalizowali „na wędki” W Bobrownikach Wielkich rywalizowali „na wędki” W spokojnej scenerii wraz koleżankami i kolegami mieszkańcy wsi spotkali się na wspólnym wędkowaniu. Przedostatni dzień XI edycji „Dni Żabna” upłynął pod znakiem towarzyskich zawodów wędkarskich w Bobrownikach Wielkich.Data dodania artykułu: 06.08.2022 17:33
Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica Żabna Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica Żabna Wzmożony ruch w centrum miejscowości, obciążenie dla infrastruktury miejskiej, ale też zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców - to czynniki, których rozwiązanie to długo wyczekiwana budowa obwodnicy Żabna. Spośród przygotowanych trzech koncepcji jej budowy, wybrano jeden preferowany wariant, który będzie ciągiem drogi wojewódzkiej.Data dodania artykułu: 09.08.2022 17:44Ilość komentarzy artykułu: 5Kontrabanda w bagażniku terenówki 63-latka z powiatu dąbrowskiego Kontrabanda w bagażniku terenówki 63-latka z powiatu dąbrowskiego Straż Graniczna z Tarnowa zatrzymała mieszkańca powiatu dąbrowskiego, który przewoził w swej terenówce 45 kg krajanki tytoniowej. Kolejne wyroby akcyzowe zostały odnalezione również w miejscu zamieszkania 63-latka. Teraz mężczyźnie grozić będzie wysoka kara grzywny.Data dodania artykułu: 09.08.2022 11:06Tłumy na finale Dni Żabna Tłumy na finale Dni Żabna Sporo mieszkańców regionu postanowiło spędzić niedzielne popołudnie na finale Dni Żabna. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny, bo tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłodszych czekała ogromna strefa zabawy, były też występy oraz koncerty zespołów muzycznych.Data dodania artykułu: 07.08.2022 21:16Rowerzysta miał 3 promile! Zatrzymany przez dąbrowską policje Rowerzysta miał 3 promile! Zatrzymany przez dąbrowską policje Odpowiedzialności karnej nie uniknie pijany rowerzysta. 42-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego kierował jednośladem mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kobieta, która zareagowała widząc nietrzeźwego rowerzystę uniemożliwiła mu dalszą jazdę i powiadomiła policjantów.Data dodania artykułu: 09.08.2022 21:54Tarnów. Przystanek na ul. Wojska Polskiego padł ofiarą... nastolatek Tarnów. Przystanek na ul. Wojska Polskiego padł ofiarą... nastolatek Ubiegła niedziela upłynęła pod znakiem niespokojnego zajścia w Tarnowie. Przy ulicy Wojska Polskiego doszło do groźnej sytuacji z udziałem dwóch młodych osób i... przystanka autobusowego. W wyniku aktu wandalizmu jedna z szyb na zajezdni uległa pęknięciu.Data dodania artykułu: 10.08.2022 15:26
Reklama
zachmurzenie duże

Temperatura: 17°CMiasto: TARNÓW

Ciśnienie: 1023 hPa
Wiatr: 7 km/h

Reklama
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: Beata 71Treść komentarza: Obwodnica przez czyjeś podwórko,to super wariant dla gminy, która nie liczy się z ludźmi tam mieszkającymi.Wybrano najgorszy wariant,ale wygodny dla kilku osób!!!Data dodania komentarza: 10.08.2022, 19:27Źródło komentarza: Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica ŻabnaAutor komentarza: BeataTreść komentarza: dlaczego dalej władza upiera się przy koncepcji popartej przez siebie a nie słucha mieszkańców, władza jest z Łęgu a my z Żabna , prosimy posłuchaćData dodania komentarza: 10.08.2022, 17:55Źródło komentarza: Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica ŻabnaAutor komentarza: rradżaTreść komentarza: głupota. Powinna iść zachodem, do drogi na Niecieczę gdzie ze względu na otwarty most w Korczynie ruch wyraźnie się wzmógłData dodania komentarza: 10.08.2022, 14:25Źródło komentarza: Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica ŻabnaAutor komentarza: mieszkankaTreść komentarza: Nie rozumiem dlaczego cały czas jest wałkowany wariant B skoro na ostatnim spotkaniu informacyjnym cała sala zebranych mieszkańców była przeciwko temu wariantowiData dodania komentarza: 10.08.2022, 13:07Źródło komentarza: Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica ŻabnaAutor komentarza: AlfTreść komentarza: I będą rosły, gdyż ponieważ - taki mamy klimat...Data dodania komentarza: 10.08.2022, 12:01Źródło komentarza: Ceny w sklepach wciąż rosną jak na drożdżach. W lipcu średni wzrost rdr. wyniósł ponad 18 proc.Autor komentarza: MieszkaniecTreść komentarza: Rzeka Żabiniec ? 🫤Data dodania komentarza: 09.08.2022, 22:02Źródło komentarza: Wiadomo jak najprawdopodobniej przebiegać będzie wyczekiwana obwodnica Żabna
Reklama
Reklama
NAPISZ DO NAS

Wiadomość ze strony Tarnowska.tv

Reklama
Reklama
a