Cel budżetu 2021: Zachować miejsca pracy w Małopolsce

  • 24.11.2020, 10:03 (aktualizacja 24.11.2020, 10:07)
loadingŁaduję odtwarzacz...

Radni Województwa Małopolskiego debatowali dzisiaj nad projektem budżetu na 2021 rok. Globalny kryzys spowodowany pandemią uderza także w Małopolskę. W tych okolicznościach samorządowe środki na inwestycje mają stać się kołem zamachowym gospodarki regionu. - W pierwszej kolejności chcemy się skupić na zachowaniu miejsc pracy w naszym województwie. Praktycznie w każdej branży - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

23 listopada głównym punktem porządku obrad zdalnej XXIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego było tzw. I czytanie uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2021.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Proponowany budżet Województwa Małopolskiego na 2021 rok, tak jak wielokrotnie to wybrzmiało na komisjach, jest budżetem w pewnym sensie ostrożnościowym. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, że jesteśmy w roku 2020, kiedy to pandemia mocno poturbowała poszczególne wydatki, szczególnie w służbie zdrowia

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek zaznaczył, że wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu województwa są zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa. A zatem: inflacja 1,8% i wzrost PKB 4,0%. Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok określa prognozę dochodów w kwocie 1 miliarda 721 mln zł (spadek w stosunku do 1 stycznia 2020 r. o 4,4%). Limit wydatków w kwocie 2 miliardów 135,4 mln zł (wzrost w stosunku do 1 stycznia 2020 r. o 2,5%). Powstały deficyt budżetowy w wysokości 414,4 mln zł (wzrost w stosunku do 1 stycznia 2020 r. o 46,1%), zostanie sfinansowany m.in. przychodami pochodzącymi z kredytów, emisji obligacji,  przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków. Planowane zadłużenie województwa na 2021 r. wynosi 970,7 mln zł (w tym kredyt pomostowy w kwocie 164,7 mln zł).

Główne kierunki wydatków są następujące: transport – 901,5 mln zł (42,2% ogółu wydatków), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 258 mln zł (12,1% ogółu wydatków), ochrona zdrowia – 218,1 mln zł (10,2%), administracja publiczna – 190,3 mln zł (8,9%), rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 167,6 mln zł (7,8%), oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 97,8 mln zł (4,6%), przetwórstwo przemysłowe – 47,2 mln zł (2,2%), informatyka – 42 mln zł (2,0%), turystyka i kultura fizyczna – 41,6 mln zł (1,9%), rolnictwo i łowiectwo – 37,4 mln zł (1,8%),  gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24,7 mln zł (1,2%), pozostałe wydatki – 109,2 mln zł (5,1%).

Z tego miejsca w imieniu swoim oraz marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego dziękuję przewodniczącym oraz członkom komisji za aktywny udział w komisjach i pracach nad budżetem. Teraz przed nami składanie stosownych poprawek. Wtedy zobaczymy propozycje poszczególnych radnych. Proszę Państwa Radnych o ostrożnościowe podejście do tego budżetu. Przedstawiliśmy wskaźniki i budżet. Natomiast musimy się liczyć z tym, że wpływy do budżetu na rok 2021 mogą zostać zachwiane

- zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Istotne jest zatem, jak podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka, założenie w budżecie odpowiednich rezerw finansowych, umożliwiających reagowanie na pojawiające się zagrożenia i potrzeby.

Poprzez stworzenie tzw. worków inwestycyjnych, w przypadku chociażby modernizacji dróg wojewódzkich, inicjatyw samorządowych, czy też worku inwestycyjnego dotyczącego małopolskich szpitali. Są one właśnie po to, abyśmy aktywnie reagowali. Pozycje rezerw inwestycyjnej czy ogólnej są zapisane na takim a nie innym poziomie, ponieważ chcemy aktywnie reagować na potrzeby. Bez stosownych rezerw będzie nam bardzo trudno

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

We wszystkich dzisiejszych wypowiedziach członków zarządu, radnych, przedstawicieli Komisji i Klubów wybrzmiewała troska o przyszłość regionu, mieszkańców, przedsiębiorców, szukanie skutecznych środków i działań zaradczych, w sytuacji w której istnieje przecież wiele znaków zapytania, a precyzyjne planowanie jest bardzo trudne.

Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za zabrane głosu. Podtrzymuję tezę, że jest to budżet ostrożnościowy. Tak jak marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski podejmował odważne decyzje w sprawie stworzenia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, gdzie początkowo było to kilkaset milionów złotych, a obecnie, w konsekwencji, mamy ponad miliard złotych, tak właśnie budżet na 2021 rok będzie wyglądał podobnie. Ostrożnościowy – ale to będą odważne decyzje. W pierwszej kolejności chcemy się skupić na zachowaniu miejsc pracy w naszym województwie. Praktycznie w każdej branży

- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W myśl tej strategii inwestycje Województwa Małopolskiego mają ożywiać, wpływać na regionalną gospodarkę i rynek pracy. Ma temu służyć m.in. zabezpieczenie w budżecie na 2021 rok środków inwestycyjnych na realizowane w skali jednego roku zadania. Inwestycje te mają być realizowane przede wszystkim przez drobnych przedsiębiorców z Małopolski. A strategiczny cel to - zabezpieczenie, zachowanie miejsc pracy w Małopolsce.

Jeszcze raz dziękuję Państwu za merytoryczne wypowiedzi w ramach pierwszego czytania projektu budżetu na 2021 rok. Jesteśmy teraz na etapie poprawek. Proszę Państwa o to, by dokonując zgłoszenia swoich propozycji zmian, mieć na uwadze przede wszystkim to, że każda z poprawek powinna skutkować tym, że zostaną zachowane miejsca pracy. W tym roku nastawmy się na zachowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach, również w ramach branży budowlanej, transportowej i turystycznej. Nastawmy się na zachowanie miejsc pracy i inwestycje jednoroczne, które będą miały przygotowaną dokumentację, aby wszystko można było rozpocząć i zakończyć w 2021 roku

- apelował wicemarszałek Łukasz Smółka.

W trakcie obrad sejmiku wicemarszałek Łukasz Smółka przedstawił też m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (od 14 października do 10 listopada 2020 r.). Podjęto ponadto m.in. uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2020 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego. Zdecydowano też m.in. o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Zabierzów. To dotacja celowa w wys. 10 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolechowicach.

Sejmik Województwa Małopolskiego, w uchwale o charakterze intencyjnym, wyraził też wolę utworzenia 1 stycznia 2023 r., w Oświęcimiu, instytucji zajmującej się materialnym i niematerialnym dziedzictwem Romów w Polsce, jako instytucji kultury Województwa Małopolskiego. Partnerem lub jednym z partnerów w tym zakresie będzie aktywne, cenione za swą działalność Stowarzyszenie Romów w Polsce, z siedzibą w Oświęcimiu, od 2014 roku zabiegające o możliwość utworzenia nowej instytucji kultury, której powołanie pozwoliłoby pełniej wykorzystać potencjał i zasoby organizacji.  

Na zakończenie sesji wicemarszałek Łukasz Smółka odczytał list marszałka Witolda Kozłowskiego, datowany na 19 listopada 2020 roku, skierowany do samorządowców z Małopolski z okazji mijających dwóch lat kadencji Zarządu Województwa Małopolskiego:

Szanowni Państwo, Drodzy Samorządowcy!

Dokładnie dzisiaj mijają dwa lata działalności Zarządu Województwa Małopolskiego VI kadencji. Z tej okazji pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za wspólną pracę na rzecz Małopolski i Małopolan, za codzienne budowanie i umacnianie samorządności regionalnej.

Miniony czas był dla samorządu województwa okresem wielkich wyzwań, ciężkiej pracy i wielkiej odpowiedzialności, ale i niekwestionowanych sukcesów związanych z dynamicznym rozwojem naszego regionu. To tysiące ważnych decyzji, uchwał, wiele inspirujących spotkań, a także setki podjętych inicjatyw. W ostatnich miesiącach nasza praca była szczególnie trudna, gdyż musieliśmy podjąć walkę z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami. Jednak nasze zdecydowane i stanowcze kroki związane z wprowadzeniem 6 pakietów pomocowych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej były realnym wsparciem dla służby zdrowia, małopolskiej gospodarki oraz mieszkańców regionu.

Aktywność samorządowców – w gminach, powiatach i województwie – to wyzwanie, a przede wszystkim odpowiedzialna służba. Dzisiaj pragnę wyrazić swoje uznanie dla wszystkich tych, którzy każdego dnia podejmują trud działania na rzecz wspólnego dobra, na rzecz swoich „małych ojczyzn”. Dziękuję Państwu radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz starostom. Pragnę podkreślić, że każde Państwa działanie i dialog z mieszkańcami, każde przedsięwzięcie, służące pomyślności Waszych lokalnych wspólnot jest także wkładem w budowę silnej Małopolski.

Szanowni Państwo, zgodna współpraca między samorządami jest warunkiem sprawnego funkcjonowania regionu i najlepiej służy jego społeczności. Mam nadzieję,
że – podobnie jak do tej pory – będą się Państwo równie aktywnie angażowali w działania inicjowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego dla dobra naszego regionu i jego mieszkańców. Jako Marszałek Województwa Małopolskiego liczę na naszą dalszą współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Tarnowska.tv prowadzonego przez Tarnowskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe