Portal jakitermometr.pl

Pamiętasz jakimi termometrami nasze babcie się posługiwały? Tak to były termometry rtęciowe. W razie zbicia bardzo niebezpieczne, ponieważ rtęć jest toksyczna i trudno jej się pozbyć. Ich wynik pomiaru był raczej dokładny, ale czekało się na niego od trzech do pięciu minut. Dziś mamy do dyspozycji bezpieczne termometry elektroniczne.