Michał Pawlak Photography

Na liście marzeń często znajduje się sesja zdjęciowa apartamentowa. Poznań jest miastem, w którym można ją zrealizować – do celów prywatnych czy na użytek firmy. Michał Pawlak to również fotograf dziecięcy Poznań, który nawiązuje świetny kontakt ze swoimi pozującymi, niezależnie od wieku.